QTLBC型负荷平衡补偿装置

——快速精准,有源补偿


   ◆ 有源补偿,不平衡/无功/谐波可选

   ◆ 快速检测,高精度闭环补偿

   ◆ 兼具选相功能,粗调+精调最优配置

   ◆ 平衡变压器负荷,降低台区损耗

   ◆ 提升配电自动化,支撑智能台区建设

   


上一个:

QTSVG型中高压有源动态无功和谐波补偿装置

下一个:

QTSPS负荷选相平衡装置